Yhteisön saaman osingon verovapauden rajoittaminen

Verohallinto on julkaissut ohjeen yhteisön saaman osingon verovapauden rajoittamisesta.

Verohallinnon ohjeessa käsitellään muutoksia yhteisöjen saamien osinkotulojen verovapautta koskevaan sääntelyyn.

Suomen osinkoverosääntely pohjautuu EU:n emo-tytäryhtiödirektiivin verovapaussääntelyyn. Direktiiviä on muutettu 2014 ja 2015 rajoittamalla osinkojen verovapautta. Taustalla on hybridirahoitusjärjestelyillä toteutetun aggressiivisen verosuunnittelun ehkäiseminen.

Direktiivin muutos on saatettu Suomessa voimaan lisäämällä elinkeinoverolain 6 a §:ään uusi 9 ja 10 momentti.

Osinkotulon verovapautta rajoitetaan siten, että osinko on veronalaista tuloa siltä osin kuin suoritus on verotuksessa vähennyskelpoinen osingon maksajalle.

Lisäksi ohjeessa käsitellään yhteisöjen välisiä osinkoja koskevaa yleistä väärinkäytön vastaista säännöstä.


Yhteisön saaman osingon verovapauden rajoittaminen
Antopäivä: 27.6.2016
Diaarinumero: A9/200/2016


Kirjoittaja: Lassi Mäkinen