Liiketoimintasiirto

Keskusverolautakunta on julkaissut liiketoimintasiirtoa koskevan ennakkoratkaisun. Yhdeksän yhtiön omistamia yksittäisiä osake-eriä ei pidetty itsenäisinä liiketoiminnan osina.

Yhdeksän paikallista sähköyhtiötä omistivat yhdessä 99 prosenttia A Oy:stä, joka harjoitti niiden toiminnasta erillistä alueverkkotoimintaa. Sähköyhtiöiden omistusosuudet A Oy:stä vaihtelivat 1,5 prosentista 20,5 prosenttiin.

Paikallisten sähköyhtiöiden oli tarkoitus siirtää omistamansa A Oy:n osakkeet perustettavalle yhtiölle.

Kunkin sähköyhtiön omistamaa yksittäistä osake-erää ei pidetty sellaisena itsenäisenä liiketoiminnan osana, jota EVL 52 d §:n 1 momentissa tarkoitetaan liiketoimintakokonaisuutena. Tämän vuoksi järjestelyyn ei sovellettu EVL 52 d §:ää.

Ennakkoratkaisu vuosille 2016 ja 2017

Laki elinkeinotoiminnan verottamisesta 52 d § 1 mom


KVL:022/2016
Antopäivä: 29.4.2016
Diaarinumero: A14/8210/2016


Kirjoittaja: Lassi Mäkinen